Groene Groei 29 maart 2017

Digitale tool het Groene Kompas gelanceerd

Digitale tool het Groene Kompas gelanceerd

Er is een digitale variant ontwikkeld van het Groene Kompas. Het Groene Kompas is een instrument om duurzame innovatie vast onderdeel te maken van een opleiding. Het helpt (onderwijs)teams om op een laagdrempelige manier in gesprek met elkaar te gaan. Het Groene Kompas is een jaar geleden ontwikkeld door Nordwin College en Wageningen University. DuurzaamDoor en de NRO maakten het mogelijk om van deze versie een digitale variant te maken.

Het Groene Kompas is geschikt voor onderwijsteams in het vmbo en mbo. Op het gebied van vier verschillende thema’s kan worden bepaald waar het team staat ten aanzien van duurzame ontwikkeling. Het instrument geeft overzicht in hoeverre duurzaamheid al is geïntegreerd én wat je kan doen om het sterker te borgen.

De vier thema’s die een centrale rol spelen bij het vormgeven van duurzaamheid in de opleiding zijn onderwijs, deskundigheid, organisatie en waardering. Elk thema is opgebouwd uit vier onderwerpen. Elk onderwerp wordt beschreven in een aantal criteria, waardoor je eenvoudig kunt bespreken: doen we dit al, of doen we dit niet? En als we het doen, doen we het dan planmatig en systematisch of incidenteel en ad hoc?


Waarom een Groen Kompas?
Steeds meer bedrijven onderschrijven dat duurzaamheid loont. In alle sectoren realiseert men zich dat het anders moet en dat het anders kan. Naast de taak om op te leiden tot bewuste burgers groeit ook om die reden de belangstelling voor duurzaamheid in het beroepsonderwijs. Jongeren met green skills hebben een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Maar… hoe doe je dat, duurzame innovatie een plek geven in je opleiding?!  Het Groene Kompas ondersteunt een team in het gesprek over waar je als opleiding staat, en over waar je naar toe wilt met elkaar.


Voor wie?
Het Groene Kompas is bedoeld voor elk opleidingsteam, op elk (v)mbo niveau. Een docent, vakgroepvoorzitter of teamleider kan initiatief nemen om Het Groene Kompas op de agenda te zetten.


Wat levert het op?
Het Groene Kompas geeft teamleiders, docenten en managers inzicht in waar ze staan als het gaat om duurzaamheid. Het helpt hen bij het maken van concrete afspraken en versterkt het eigenaarschap binnen opleidingsteams.

Het Groene Kompas geeft je

  1. Overzicht en structuur
  2. Bewustwording
  3. Versterkt eigenaarschap
  4. Een gemeenschappelijke beeld
  5. Handvatten voor koersen op duurzaamheid
  6. Concrete afspraken

>> Naar de website van het Groene Kompas 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Heleentje Swart van Nordwin College.


Meer nieuws