Floranews.com 24 april 2018

Friesland krijgt eerste Honey Highway

Friesland krijgt eerste Honey Highway

Vol trots en enthousiasme zorgen studenten van Van Hall Larenstein en Nordwin dat Rijksweg N32 ter hoogte van Wirdum bij de pompeblêdvijver een prachtige bloemenberm gaat worden. Hier ontstaat straks een prachtige Honey Highway. Er is veel groen in Nederland, maar er zijn te weinig bloemen, zegt biologisch-dynamisch imker Deborah Post. De Honey Highway is haar initiatief.

Deborah wil iets doen aan de massale bijensterfte in Nederland. Mensen hebben bijen immers nodig. Ze staan aan het begin van onze voedselketen. Door bermen van Rijkswegen en Provinciale wegen en dijken in te zaaien met meerjarig streekeigen wild bloemenzaad met 44 soorten wordt een blijvend paradijs voor bijen gecreëerd.

Onderzoek
De studenten van Nordwin en Van Hall hebben onderzoek verricht naar bodem en streekeigen wilde bloemensoorten voor bijen en advies gegeven voor de grondbewerkingen.

De Honey Highway krijgt een oppervlakte van 10.000 m2. “Rijkswaterstaat stelt de grond beschikbaar en maakt dit in orde. Hiermee vergroten we de biodiversiteit en zorgen we zo voor een duurzamere samenleving”, aldus Jan Jozeph Dalstra van Rijkswaterstaat. Deborah: “Met Honey Highway levert de berm nectar en stuifmeel van streekeigen bloemen en dat is voedsel voor de inheemse wilde bijen, Nederlandse honingbijen, maar ook hommels, vlinders en andere insecten.”


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws