AgriHolland 05 december 2017

Goede perspectieven voor hbo-landbouw en mbo 4 -groen

Goede perspectieven voor hbo-landbouw en mbo 4 -groen

Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 groeien. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1,0% per jaar. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de arbeidsmarktperspectieven (zeer) goed op alle niveaus, van mbo tot wo. Ook voor afgestudeerden met een hbo-diploma in de richting landbouw en voor mbo 4 groen zijn er goede kansen op werk. Dat blijkt uit een rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Werkgevers moeten de komende 6 jaar rekening houden met grote knelpunten in de personeelsvoorziening van technische, ICT en pedagogische beroepen. Ondanks de groeiende toestroom van gediplomeerden uit de richtingen techniek en informatica, blijven de knelpunten groot. "Dit heeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de techniek", verklaart onderzoeksleider Didier Fouarge.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws