Floranews.com 16 november 2017

HAS Hogeschool en Lentiz starten nieuwe Leerlijn Bedrijfsleider (glas)tuinbouw

HAS Hogeschool en Lentiz starten nieuwe Leerlijn Bedrijfsleider (glas)tuinbouw

Door de groei van de bedrijven, het steeds meer marktgericht produceren en grotere uitdagingen op het gebied van de interne processen is er een grote behoefte in de tuinbouw aan goed opgeleide bedrijfsleiders/teamleiders. Lentiz en HAS Hogeschool starten daarom in maart 2018 met een nieuwe leerlijn Bedrijfsleider (glas)tuinbouw.

Kas Groeit en vertegenwoordigers uit de boom-, fruit- en vollegronds groententeelt zijn samen met Lentiz en de HAS rond de tafel gaan zitten om een leerlijn speciaal voor deze groep medewerkers te ontwikkelen. Om te bepalen welke onderwerpen er in de leerlijn opgenomen moeten worden hebben de partijen eerst samen met een aantal tuinbouwbedrijven een functieprofiel van een bedrijfsleider opgesteld. Aan de hand van dit functieprofiel is de leerlijn samengesteld.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws