Groenpact 21 mei 2019

MeetUp4 Talentenprogramma ‘Verzilver je talent’

MeetUp4 Talentenprogramma ‘Verzilver je talent’

Studenten uit verschillende disciplines komen vaak tot onverwachte innovaties en dat is interessant voor bedrijven. Het programma ‘Verzilver je talent’ van het Ministerie van EZK verbindt talentenprogramma’s waarin studenten, docenten en bedrijfsleven samen werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Organisator: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en InHolland
Datum: di 4 juni 2019 12:00 tot 17:00
Locatie: World Horti Center, Europa 1 te Naaldwijk

Op 4 juni is er in het World Horti Centre de MeetUp4 bijeenkomst in het kader van het programma ‘Verzilver je Talent’. Er komen diverse voorbeelden van cross-over samenwerking met bedrijven en studenten over het voetlicht, er wordt kennis gedeeld over community vorming bij cross-over werken en studenten vertellen over hun ervaringen.

Binnen 'Verzilver je talent' staan de thema's FoodTech, HealthTech, EnergyTech en FinTech centraal. Studenten uit verschillende disciplines komen vaak tot onverwachte innovaties en dat is interessant voor bedrijven. 'Verzilver je talent' is het talentenprogramma dat verbindt. Het talentenprogramma InHolland werkt aan het flexibel inrichten van leerroutes op het gebied van Vertical Farming voor bachelor-en masterstudenten.

Cross-overs
Binnen dit programma werken ondernemers (met name MKB) en studenten uit MBO, HBO en WO samen aan innovatieve oplossingen op basis van bestaande vragen uit het bedrijfsleven. Inzet hierbij is om verbindingen tussen verschillende vakgebieden te leggen (cross-overs) binnen en buiten sectoren en te ondernemen vanuit diverse culturele achtergronden.

Maatschappelijke opgaven
Studenten beschikken over technische en soft skills die nodig zijn om in (MKB-)bedrijven innovaties tot stand te brengen. Ook leert de ervaring dat bedrijven studenten eerder aannemen na een kennismaking via een talentenprogramma. Op de langere termijn dragen de bedrijven en studenten zo samen bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven zoals op het gebied van klimaat en energie, voedsel, zorg en mobiliteit.

Er wordt samengewerkt met de Universiteiten Utrecht en Maastricht, TU/eindhoven, ErasmusUniversity, InHolland en mbo-instellingen: Wellantcollege en Lentiz. In het studiejaar 2018-2019 zijn twee pilots van start gegaan: Vertical Farming in Greenport Zuid-Holland en FinTech in samenwerking met de Universiteit Utrecht. 
 


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws