AOC Raad 21 maart 2017

Publicatie Waarden groen onderwijs

Publicatie Waarden groen onderwijs

De unieke waarden van het groene onderwijs worden voor een belangrijk deel gevormd door de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij. Hierover gaat de laatste uitgave van Silo: ‘De waarden van groen onderwijs’.

In ‘De waarden van groen onderwijs’ vertellen betrokkenen in korte interviews over wat het groene onderwijs betekent voor hun leer- en loopbaan en wat het hen heeft gebracht. De optelsom is een prachtige bloemlezing, die aan het einde van de uitgave wordt samengevat in de kracht van groen onderwijs: economische waarde, pedagogische waarde, maatschappelijke waarde en eigenwaarde.

Aanleiding voor de publicatie is de discussie over welke verworvenheden van het groen onderwijs behouden moeten blijven bij een eventuele overheveling naar het ministerie van OCW. Die moet volgens de schrijvers over meer gaan dan alleen de unieke systeemkenmerken als praktijkgerichtheid, kennisdoorstroom, verticale scholengemeenschappen, sectorale organisatie en verbinding met het vakministerie. Het zijn het vooral ook de vier genoemde waarden die dit onderwijs uniek maken en waarom het behouden moet blijven.

De komende tijd worden de interviews gepubliceerd op groenonderwijs.nl.

Waarden van groen onderwijs – Pieter Boetzkes en Ton van den Born – ISBN 978-90-9030261-4

>> Hier is de publicatie ‘Waarden van groen onderwijs’ te downloaden
 


Meer nieuws