Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving 28 maart 2017

Studenten onderzoeken dynamiek van de waddenzee

Studenten onderzoeken dynamiek van de waddenzee

Op vrijdagmiddag 31 maart a.s. vindt de Kick off van het onderzoeksprogramma ‘Vitale kustzone’s – Holwerd aan Zee’ plaats van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving in het projectbureau van Stichting Holwerd aan Zee.

Studenten van Hogeschool InHolland, Delft, Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College, beide uit Leeuwarden, werken twee jaar lang aan de hoofdvraag: "Hoe kan de dynamiek van de Waddenzee bijdragen aan een ecologisch en sociaaleconomisch vitale kustregio, met focus op Holwerd aan Zee?"


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws